Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zrzuty ekranów

RRSO to rzeczywista roczna stopa oprocentowania. W swoich założeniach parametr ten służy to porównywania całkowitych kosztów kredytów konsumenckich.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. narzuca obowiązek umieszczania tego parametru na wszelkich umowach, ofertach, ulotkach i innych informacjach o kosztach udzielanych kredytów. Niestety o ile parametr ten w jakimś stopniu może być pomocny dla pożyczek średnio i długoterminowych o tyle kompletnie nie nadaje się dla pożyczek krótkoterminowych jakich udzielają lombardy.

Do wyliczenia tego parametru należy uwzględnić jak mówi ustawa:

Art. 25.

1. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania uwzględnia:
1) całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, z wyłączeniem opłat z tytułu niewykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy o kredyt oraz opłat innych niż cena nabycia towaru lub usługi, które konsument jest zobowiązany ponieść bez względu na sposób finansowania tego nabycia, oraz
2) koszty prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty, koszty przelewów i wpłat na ten rachunek, oraz inne koszty związane z tymi transakcjami, chyba że otwarcie rachunku nie jest obowiązkowe, a koszty rachunku zostały w sposób jasny, zrozumiały i widoczny podane w umowie o kredyt lub w innej umowie zawartej z konsumentem.

W lombardach pobierane są trzy rodzaje opłat:

  • opłata manipulacyjna (max. 5% wartości udzielonej pożyczki)
  • oprocentowanie od udzielonej pożyczki (max. 4-krotność stopy lombardowej)
  • opłaty dodatkowe związane z zabezpieczeniem pożyczki

 Przy wyliczaniu RRSO uwzględniane są wszystkie te opłaty. A teraz przykład: przy udzieleniu pożyczki na kwotę 100 zł na okres 1 miesiąca (30 dni) i pobraniu następujących opłat:

  • opłata manipulacyjna: 5% * 100 zł = 5 zł
  • oprocentowanie dzienne (20% w skali roku / 365 dni ):  0,05480% * 30 dni * 100 zł = 1,64 zł
  • opłaty dodatkowe związane z zabezpieczeniem zastawu: 0,4% * 30 dni * 100 zł = 12 zł

Łączna kwota do zwrotu to: 118,64 zł. Daje to realne dzienne oprocentowanie ok 0,62% (w skali roku to 365 * 0,62% = 226,3%). A co na to wzór RRSO? Bagatela 700,10%. Co gorsze dla krótszych pożyczek parametr ten rośnie w zastraszającym tempie. Np. dla pożyczki o takich samych parametrach ale udzielonej na okres dwóch tygodni RRSO wynosi już 1557,00%. Dla pożyczek krótszych niż 2 tygodnie to już są kwoty na poziome dziesiątek tysięcy. I jak teraz wytłumaczyć klientowi że to RRSO nie sprawdza się w przypadku pożyczek lombardowych?

W przykładowej umowie naszego programu RRSO jest prezentowany bo tak narzuca ustawa. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy możliwość modyfikacji wzoru umowy tak aby parametr ten nie rzucał się w oczy i nie odstraszał klientów.

Poniżej jako ciekawostkę podaję wzór według którego wylicza się RRSO.

RRSO wylicza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku do Ustawy o kredycie konsumenckim

Poszczególne litery i symbole użyte we wzorze oznaczają:
X – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania;
m – numer kolejny ostatniej wypłaty raty kredytu;
k – numer kolejny wypłaty, zatem 1 ? k ? m;
CK – kwotę wypłaty k;
tK – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty, zatem t1 = 0;
m' – numer kolejny ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat;
l – numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat;
Dl – kwotę spłaty lub wnoszonych opłat;
Sl – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat.